Jak zrobić raport dobowy na kasie fiskalnej POSNET REVO?

Lista raportów zerujących dostępna jest z poziomu menu kierownika.

Dostęp do do listy uzyskuje się w następujący sposób:

 • Z menu kierownika należy wybrać strzałkami góra/dół (lub wpisując numer pozycji
  z klawiatury) „ Raporty ” i zatwierdzić
  klawiszem RAZEM .

 

Jest to jeden z podstawowych raportów sprzedaży. Informacje z raportu dobowego zapisywane są w
pamięci fiskalnej kasy.

 • Z menu ‚Raporty ‚ Należy wybrać
 • ‚1.Raporty fiskalne’
  i zatwierdzić klawiszem RAZEM pozycję
  ‚1 Raport dobowy’.

Po zatwierdzeniu kasa pyta o poprawność
wyświetlanej daty. Musi ona być zgodna z
realną datą wykonania raportu.


Wykonanie raportu z błędną datą oznacza wymianę modułu fiskalnego na koszt
użytkownika! Jeżeli data jest nieprawidłowa należy wyłączyć kasę i wezwać
serwis!
Po zatwierdzeniu daty klawiszem RAZEM kasa drukuje Raport Fiskalny Dobowy.

 

Comments are closed.