Jak zrobić raport dobowy na kasie fiskalnej POSNET MOBILE HS EJ?

Lista raportów zerujących dostępna jest z poziomu menu kierownika.

Dostęp do do listy uzyskuje się w następujący sposób:

  • Z menu kierownika należy wybrać strzałkami góra/dół (lub wpisując numer pozycji
    z klawiatury) „ Raporty zerujące” i zatwierdzić
    klawiszem RAZEM .

Jest to jeden z podstawowych raportów sprzedaży. Informacje z raportu dobowego zapisywane są w
pamięci fiskalnej kasy.

  • Z menu ‚Raporty zerujące’ Należy wybrać
  • ‚2.1.Raport dobowy’
    i zatwierdzić klawiszem RAZEM

Po zatwierdzeniu kasa pyta o poprawność
wyświetlanej daty. Musi ona być zgodna z
realną datą wykonania raportu.


Wykonanie raportu z błędną datą oznacza wymianę modułu fiskalnego na koszt
użytkownika! Jeżeli data jest nieprawidłowa należy wyłączyć kasę i wezwać
serwis!
Po zatwierdzeniu daty klawiszem RAZEM kasa drukuje Raport Fiskalny Dobowy.

 

Comments are closed.