Jak zgłosić kasę do Urzędu Skarbowego?

1.Zgłoszenie liczby i miejsca używania kas fiskalnych

Jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej przedsiębiorca powinien złożyć odpowiednie zgłoszenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pismo takie służy do określenia całkowitej liczby kas, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie, oraz do wskazania miejsc – adresów – instalacji sprzętu.

Powyższy obowiązek jest związany z faktem, iż zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnik ma prawo wprowadzania kas w kilku etapach. Pierwszy z nich, który należy rozpocząć najpóźniej w dniu utraty prawa do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy, wymaga zainstalowania co najmniej ⅕ z planowanej, zgłoszonej do naczelnika liczby urządzeń (zaokrąglając w górę do liczb całkowitych). Następnie, wraz z początkiem następnego miesiąca przedsiębiorca powinien włączyć do ewidencjonowania kolejne kasy fiskalnej, w liczbie nie mniejszej, niż w pierwszym etapie.

W związku z powyższym podatnik, który w swoim przedsiębiorstwie zainstaluje wyłącznie jedną kasę, może pominąć bieżący krok.

2. Zgłoszenie kasy fiskalnej

Po fiskalizacji podatnik powinien ponownie skontaktować się z urzędem skarbowym w celu otrzymania numeru ewidencyjnego urządzenia. Jak wspomniano wcześniej, zgłoszenie takie powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji. Dodatkowo, w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych został zamieszczony wzór zgłoszenia kasy fiskalnej, którym powinien posługiwać się podatnik.

Jak już wspomniano, w tym samym terminie odpowiedniego zgłoszenia kasy fiskalnej do urzędu dokonuje serwisant, instalujący kasę.

Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów, naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie numer ewidencyjny. Jest to numer indywidualny, dotyczący wyłącznie jednego urządzenia i odpowiadającej mu książki kasy. Podatnik jest zobowiązany do umieszczenia go w sposób trwały na kasie.

 

 

 

Comments are closed.