Our Latest News

Read more about our latest news posts and be informed. We understand the success secrets of the world's most successful business companies.

Jak zrobić raport dobowy na kasie fiskalnej POSNET MOBILE HS EJ?

Lista raportów zerujących dostępna jest z poziomu menu kierownika.

Jak zrobić raport dobowy na kasie fiskalnej POSNET REVO?

Lista raportów zerujących dostępna jest z poziomu menu kierownika.

Jak zgłosić kasę do Urzędu Skarbowego?

1.Zgłoszenie liczby i miejsca używania kas fiskalnych

Bardzo ważny NIP na paragonie?

Zgodnie z planowanymi zmianami zasad fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP w 2019 […]