Bardzo ważny NIP na paragonie?

Zgodnie z planowanymi zmianami zasad fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP w 2019 r. będzie można wystawiać tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż będzie zawierał ten numer, czyli NIP.

Według wcześniejszych projektów przepisy dotyczące wystawiania faktur na podstawie paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem NIP miały wejść już z dniem 1 lipca 2018 r.

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który reguluje również kwestie wystawiania faktur do uprzednio wystawionych paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie.

Zmiany mają zapobiec nadużyciom w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych, które nie mają odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym, czyli wystawianie faktur do paragonów, które nie zostały odebrane przez klientów.

Wejście w życie w/w przepisów nie będzie automatycznie zmuszać sprzedawców do wymiany „starych” kas rejestrujących na nowe urządzenia wyposażone w możliwość umieszczania NIP nabywcy. Zmiany przepisów dotyczyć będą tylko przypadku, gdy podatnik otrzymuje paragon, a następnie żąda wystawienia do niego faktury. Wtedy możliwość wymiany paragonu na fakturę będzie możliwe, gdy na paragonie fiskalnym będzie NIP nabywcy.

Comments are closed.